Over de organisatie

SmartHealth organiseert geaccrediteerde trainingen en bijscholingen, onder meer over strategie, innovatie, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Een overzicht van onze actuele programma’s zijn onder andere de masterclass eHealth strategie en de twee-daagse masterclass Kunstmatige intelligentie in de zorg.

Niets uit de openbare of verstrekte informatie of gebruikte materialen mag zonder toestemming gebruikt worden door andere personen dan de deelnemers en docenten ten behoeve van de masterclass noch voor andere doeleinden worden ingezet, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Inschrijving

SmartHealth verstrekt een digitaal inschrijfformulier voor masterclasses en events. De financieel verantwoordelijke is na het ondertekenen van het inschrijfformulier de volledige programmabijdrage voor de masterclass verschuldigd. De financieel verantwoordelijke ontvangt hiertoe een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen op het door u opgegeven factuuradres. Inschrijving brengt de persoonlijke verplichting van de deelnemer met zich mee tot voldoening van de verschuldigde programmabijdrage, ongeacht een door een derde verstrekte opdracht tot deelneming en/of een door een derde afgegeven borgstelling.

Annulering

Inschrijving brengt de persoonlijke verplichting van de deelnemer met zich mee tot voldoening van de verschuldigde programmabijdrage. Na retournering van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief, tenzij de deelnemer binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na ondertekening per e-mail of schriftelijk laat weten dat hij/zij kosteloos afziet van deelname (wettelijke bedenktijd).

In geval van annulering binnen 8 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag aan deelnemer in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een collega of vervanger. Uw inschrijving is op persoonlijke titel: bij verhindering kan een vervanger van uw inschrijving gebruik maken, in afstemming met de programmacoördinator.

Accreditatie

SmartHealth vraagt per masterclass/event accreditatie aan voor beroepsorganisaties, zoals medisch specialisten, huisartsen, eerstelijns psychologen, apothekers. Accreditatie voor andere beroepsorganisaties kan worden aangevraagd via het programma-secretariaat, bereikbaar via masterclass@smarthealth.nl.

Cursusmaterialen

SmartHealth gebruikt voor masterclasses en events verschillende cursusmaterialen. Deze zijn inbegrepen in de deelnameprijs. Eventuele literatuur of oefeningen die de docenten vooraf of achteraf aanleveren, wordt aan de deelnemers ter beschikking gesteld via de eLearning omgeving of per e-mail. Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor juiste toepassing van auteurs- en eigendomsrechten van het cursusmateriaal.

Bij een langdurende leergang (masterclass eHealth strategie) krijgen de deelnemers een individuele toegang tot het eLearning systeem van de masterclass eHealth strategie. Deze inlog is persoonlijk en mag alleen ten behoeve van de masterclass worden gebruikt. Via deze eLearning omgeving krijgen de deelnemers de (digitale) handout van de presentaties van de docenten.

Alle persoonlijke- of bedrijfsgevoelige informatie die door deelnemers in of ten behoeve van de masterclass wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk behandeld door de masterclass, de docenten en medewerkers.

Privacy statement

SmartHealth hecht veel belang aan uw privacy. Met deze privacyverklaring stellen we u graag op de hoogte van ons privacy beleid. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

SmartHealth organiseert geaccrediteerde trainingen en bijscholingen, onder meer over strategie, innovatie, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Een overzicht van onze actuele programma’s vindt u hier.

SmartHealth.Live

Adres
Researchdreef 10 Allée de la Recherche
1070 Anderlecht – België
BE0764.645.753

Secretariaat
masterclasses@smarthealth.live
t.a.v. mevr. Stephy Germano
+32 476 34 06 12

www.masterclass-ehealth.nl