Over de organisatie

Digital Health Strategy B.V. is een onderneming van SmartHealth. Digital Health Strategy B.V. organiseert bij- en nascholingen op het gebied van eHealth, digitale zorg en innovatie. Producten van Digital Health Strategy B.V. zijn de masterclass eHealth strategie en de twee-daagse masterclass Kunstmatige intelligentie in de zorg.

Niets uit de openbare of verstrekte informatie of gebruikte materialen mag zonder toestemming gebruikt worden door andere personen dan de deelnemers en docenten ten behoeve van de masterclass noch voor andere doeleinden worden ingezet, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Inschrijving

Digital Health Strategy B.V. verstrekt een digitaal inschrijfformulier voor masterclasses en events. De financieel verantwoordelijke is na het ondertekenen van het inschrijfformulier de volledige programmabijdrage voor de masterclass verschuldigd. De financieel verantwoordelijke ontvangt hiertoe een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen op het door u opgegeven factuuradres. Inschrijving brengt de persoonlijke verplichting van de deelnemer met zich mee tot voldoening van de verschuldigde programmabijdrage, ongeacht een door een derde verstrekte opdracht tot deelneming en/of een door een derde afgegeven borgstelling.

Annulering

Inschrijving brengt de persoonlijke verplichting van de deelnemer met zich mee tot voldoening van de verschuldigde programmabijdrage. Na retournering van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief, tenzij de deelnemer binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na ondertekening per e-mail of schriftelijk laat weten dat hij/zij kosteloos afziet van deelname (wettelijke bedenktijd). Uw inschrijving is op persoonlijke titel: bij verhindering kan een vervanger van uw inschrijving gebruik maken, in afstemming met de programma coördinator.

Accreditatie

Digital Health Strategy B.V. vraagt per masterclass/event accreditatie aan voor beroepsorganisaties, zoals medisch specialisten, huisartsen, eerstelijns psychologen, apothekers. Accreditatie voor andere beroepsorganisaties kan worden aangevraagd via het programma-secretariaat, bereikbaar via masterclass@smarthealth.nl.

Cursusmaterialen

Digital Health Strategy B.V gebruikt voor masterclasses en events verschillende cursusmaterialen. Deze zijn inbegrepen in de deelnameprijs.

Bij een langdurende leergang (masterclass eHealth strategie) krijgen de deelnemers een individuele toegang tot het eLearning systeem van de masterclass eHealth strategie. Deze inlog is persoonlijk en mag alleen ten behoeve van de masterclass worden gebruikt. Via deze eLearning omgeving krijgen de deelnemers de (digitale) handout van de presentaties van de docenten. Eventuele literatuur of oefeningen die de docenten vooraf of achteraf aanleveren, wordt aan de deelnemers ter beschikking gesteld via de eLearning omgeving of per e-mail. Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor juiste toepassing van auteurs- en eigendomsrechten van het cursusmateriaal.

Alle persoonlijke- of bedrijfsgevoelige informatie die door deelnemers in of ten behoeve van de masterclass wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk behandeld door de masterclass, de docenten en medewerkers.

Contactgegevens

Digital Health Strategy B.V.
Vestigingsadres:
Binnenstraat 3 E
4117 GR Erichem

Secretariaat
masterclass@smarthealth.nl
t.a.v. mevr. Anna Jacobs
+316 13560645

Postadres:
Vondellaan 74
3521GH Utrecht