Docenten masterclass kunstmatige intelligentie

Gastsprekers vanuit de wetenschap, ziekenhuizen, zorginstellingen en het bedrijfsleven verzorgen de lessen tijdens de masterclass kunstmatige intelligentie. SmartHealth coördineert het programma en de afstemming. We verwelkomen elke editie nieuwe gastsprekers.

Gastdocenten tijdens de eerdere edities van deze masterclass waren o.a.:

Dr. Paul Algra

Dr. Paul Algra

Neuroradioloog bij de Noordwest Ziekenhuisgroep

Dr. Paul Algra werkt al 27 jaar als neuroradioloog bij de Noordwest Ziekenhuisgroep en houdt zich al jaren intensief bezig met het onderwerp kunstmatige intelligentie. Algra publiceerde meerdere artikelen op het gebied van artificial intelligence en is co-auteur van het boek ‘AI in Medical Imaging’. Hij werkt samen met startups om als medisch specialist kennis van AI te nemen in de praktijk en met de vakgroep invloed uit te kunnen oefenen op dit soort nieuwe innovaties in het ziekenhuis.

Kicky van Leeuwen

Kicky van Leeuwen

PhD kandidaat Radboudumc

Kicky van Leeuwen werkt als PhD kandidaat bij de radiologie afdeling van het Radboudumc op het gebied van validatie en implementatie van AI-software. Hiervoor deed ze ervaring op in zowel klinische, academische en commerciële context als medisch data scientist. Vanuit deze verschillende perspectieven probeert ze uit te vinden hoe AI in de praktijk een positieve impact kan maken op de gezondheidszorg.

Prof. dr. Katrien Grünberg

Prof. dr. Katrien Grünberg

Hoogleraar Pathologie in het Radboudumc en afdelingshoofd

Katrien Grünberg werkte na haar opleiding klinische pathologie in het VUmc tot 2015 als klinisch patholoog. In 2015 werd zij afdelingshoofd Pathologie bij het Radboudumc. Zij is ondermeer lid van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Oncologie (Radboudumc). Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) was zij verantwoordelijk voor het tot stand brengen van Pathology Image Exchange (PIE): het landelijke platform voor veilige digitale beelduitwisseling in de pathologie. Als hoogleraar Pathologie richt Grünberg zich op het ontwikkelen van hoog-specialistische pathologie in academische netwerken, moleculaire diagnostiek en de toepassing van artificial intelligence in digitale pathologie.

Mauritz Kop

Mauritz Kop

Managing Partner bij Artificiële Intelligentie & Recht

Mr. Mauritz Kop is jurist en managing partner bij AIRecht (Artificiële Intelligentie & Recht). Hij verzorgt colleges en postdoctoraal onderwijs over intellectueel eigendom, technologie, privacy en data-wetgeving. Hij werkt voor de Europese Commissie mee aan AI beleid, en is lid van de Europese AI Alliantie en de Nederlandse AI Coalitie.

Jorrit Glastra

Jorrit Glastra

Chief Technology Officer bij Quantib

Jorrit Glastra is Chief Technology Officer bij Quantib. Glastra werkte ruim tien jaar voor Shell en was daar verantwoordelijk voor het inzetten van high end technologie ter ondersteuning van het bedrijf. Sinds 2017 is Glastra Chief Technology Officer bij Quantib. Quantib is een spin-off van het Erasmus MC en ontwikkelt haar producten in nauwe samenwerking met de internationaal gerenommeerde Biomedical Imaging Group Rotterdam (BIGR) van het Erasmus MC, onder leiding van Prof. Dr. Wiro Niessen.

Bart-Jan Verhoeff

Bart-Jan Verhoeff

Internist-nefroloog en CMIO - Ziekenhuis St Jansdal

Bart-Jan Verhoeff werkt als internist-nefroloog in Ziekenhuis St Jansdal. Daarnaast is hij er sinds 2016 als CMIO betrokken bij innovatie en optimalisatie van digitale zorgprocessen. Sinds 2017 is hij enthousiast over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor de zorg en startte hierover het blog dokter.ai. In 2021 richtte hij met de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen het Expertisecentrum Zorgalgoritmen op om AI voor de zorg te ontwikkelen.

Nicky Hekster

Nicky Hekster

Technical Leader Healthcare & Life Sciences en Watson-ambassadeur bij IBM

Nicky Hekster houdt zich bij IBM al vele jaren intensief bezig met big data en kunstmatige intelligentie. Hekster geeft inzicht hoe en waarom big data de zorg gaat veranderen, en legt uit waarom computers veel slimmer zijn dan mensen op bepaalde onderdelen van de zorg, maar ook waarom er veel weerstand en bezwaren zijn.

Willem Herter

Willem Herter

Director bij Pacmed

Willem Herter (Oprichter Pacmed) studeerde natuurkunde in Amsterdam, maar koos in 2014 voor een andere carrière richting na deelname aan de Nationale DenkTank - waar hij met 22 andere academici onderzocht hoe Nederland gezonder kan worden aan de hand van de grote hoeveelheden digitale informatie in de zorg. Hij startte Pacmed in 2015, waar beslisondersteunende software wordt ontwikkeld op basis van geavanceerde Machine Learning en medische expertise. Herter promoveert momenteel aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bij prof. Niels Chavannes, waar zijn onderzoek gaat over de toegevoegde waarde alsmede de randvoorwaarden van klinische beslisondersteuning op basis van Machine Learning.

Tim Paauw

Tim Paauw

Data scientist bij Ynformed

Tim Paauw is Data scientist bij Ynformed, een Nederlands data science-bureau met een sterke focus op de zorg en publieke sector, waaronder GGD en gemeenten. Ynformed bestaat uit een team van data scientist, data engineers en data consultants die maatschappelijke vraagstukken aanpakken met data science. Het bureau beschikt over state-of-the-art kennis over de laatste machine learning-technieken en de kennis en vaardigheden om toepassingen te implementeren.

Ron Herings

Ron Herings

oprichter en directeur van PHARMO Instituut

Dr. Ron Herings is apotheker, epidemioloog en informaticus en de oprichter en directeur van PHARMO Instituut. PHARMO Instituut is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen farmaco-epidemiologisch onderzoek doet naar het effect en het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. In het PHARMO Datanetwerk staan miljoenen geanonimiseerde gegevens afkomstig van diverse zorgprofessionals, waaronder huisartsen, openbare- en ziekenhuisapotheken, klinische laboratoria en ziekenhuizen.

Anton Ekker

Anton Ekker

Advocaat Deikwijs

Anton Ekker is advocaat bij Deikwijs Advocaten, een bureau gespecialiseerd in de juridische uitdagingen van de digitale samenleving. Ekker adviseert en procedeert over de juridische aspecten van ICT, met een sterke focus op het privacyrecht. Anton is nauw betrokken bij actuele ontwikkelingen rondom online marketing, online profilering en de toepassing van kunstmatige intelligentie. Ekker werkte ruim vijf jaar als juridisch adviseur van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz). Daarnaast wordt hij ingeschakeld door innovatieve bedrijven in de eHealth-markt en partijen die zich bezighouden met statistisch en medisch wetenschappelijk onderzoek.

Nynke Breimer

Nynke Breimer

Aidence

Aidence gebruikt kunstmatige intelligentie of artificial intelligence (AI) om diagnose support software te ontwikkelen voor radiologen. Met behulp van Deep Learning technologie worden de CT-scans gebruikt om een zelflerend systeem te maken dat nodules kan detecteren. Nynke Breimer, Director Business Development bij Aidence, over de implementatie van AI-software en het belang van de menselijke factor bij innovatie.

Frederieke Jacobs

Frederieke Jacobs

Programma-assistent masterclass

Frederieke is als programma-assistent verantwoordelijk voor de organisatie van de masterclass Kunstmatige intelligentie en de jaarlijks terugkerende masterclass eHealth strategie. Ze onderhoudt contact met gastdocenten over de inhoud en invulling van het programma, met beroeps- en accreditatieorganisaties over de leerdoelen, en is verantwoordelijk voor de financiële organisatie.

Naast haar werk als programma-assistent schrijft Frederieke voor online platform SmartHealth.nl, en spreekt ze regelmatig over eHealth en zorginnovatie op congressen van zorgprofessionals, brancheorganisaties, scholen en (zorg)opleidingen.

Jan Jacobs

Jan Jacobs

Founder SmartHealth

Jan is een ervaren IT-ondernemer en adviseur van zorginstellingen, ondernemers en investeringsmaatschappijen. Met zijn achtergrond als financieel journalist, auteur en oprichter van meerdere succesvolle internet ondernemingen houdt hij zich met de nieuwe startup SmartHealth sinds enkele jaren bezig met digitale technologie in de zorg. Jan is commissaris van de huisartsencoöperatie Deventer en omstreken (HCDO). Hij spreekt regelmatig op congressen of bijeenkomsten van koepelorganisaties van zorgprofessionals, brancheorganisaties, en multinationals op het gebied van ICT, farma en lifesciences.

Wilt u meer weten over de gastdocenten? Een selectie van SmartHealth artikelen:

  • Kunstmatige intelligentie helpt radiologen in de accuratesse van diagnoses stellen. Nederlandse startup Aidence werkt met ziekenhuizen samen in validatie. Radioloog Paul Algra over implementatie van AI-software in de kliniek.
  • Quantib zoekt in medische beelden naar zogeheten biomarkers: kenmerken die de radioloog en neuroloog helpen bij het diagnostiseren van een ziekte en het monitoren van de progressie daarvan. “De algoritmen zorgen ervoor dat de radioloog sneller en beter kan werken.”
  • “Het adagium in biomedisch en oncologisch wetenschappelijk onderzoek tissue is the issue geldt nog altijd, ook als het om gescande tissue gaat”, zegt prof. dr. Katrien Grünberg, klinisch patholoog en hoofd van de afdeling Pathologie in het Radboudumc in Nijmegen. “Die tendens zien we in Nederland ook heel duidelijk. Veel wetenschappelijke ontwikkelingen zijn eenvoudigweg niet mogelijk of niet naar de patiënt te brengen zonder publiek-private samenwerkingen. Helaas ontspoort dat soms als er dollartekens in de ogen springen en de omgang met verschillende belangen niet goed geregeld en geopenbaard is.”