Voorwaarden Masterclasses & Academy

laatst gewijzigd 01-07-2021

Toelatingscriteria en procedure

De masterclass eHealth strategie is een postacademische opleiding. Deelname aan de masterclass is voorbehouden aan mensen die zich in hun dagelijkse werkzaamheden actief bezighouden met strategische ICT-vraagstukken. Indien een potentiële deelnemer zich wil aanmelden, neemt men contact op met het secretariaat van de masterclass (mevr. A. Jacobs). Zij kan algemene vragen beantwoorden en administratief verwerken. Voor de intake verwijst zij naar de programma coördinatoren Jan Erik de Wildt en Jan Jacobs die een (telefonische) intake afnemen. Indien de startcriteria van een deelnemer niet voldoen, dan wordt verwezen naar opleidingen of cursussen die beter aansluiten bij de competenties en werkzaamheden van de kandidaat. Indien de deelnemer aan de startcriteria voldoet, ontvangt men van het secretariaat een inschrijfformulier. Het ondertekenen van dit formulier verplicht tot deelname en betaling, deelnemers ontvangen een bevestiging van inschrijving.

Bij de samenstelling van een groep wordt gekeken naar een evenredige verdeling van geslacht, aard van de organisaties, ervaringen van de deelnemers. Het gewenste aantal deelnemers is tussen de 18 – 25 personen. De kwaliteit en diversiteit van de deelnemers is daarbij van groter belang dan de kwantiteit. Streefdatum voor samenstelling van de masterclass is jaarlijks 1 december. Indien er minder dan 18 deelnemers zijn, behoud de organisatie het recht om de masterclass niet door te laten gaan.

De financieel verantwoordelijke is na het ondertekenen van het inschrijfformulier de volledige programmabijdrage van €5500,- (excl. btw) verschuldigd. U kunt kiezen uit een betaling in 1 termijn of 2 termijnen. U ontvangt hiertoe een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen op het door u opgegeven factuuradres. Inschrijving brengt de persoonlijke verplichting van de deelnemer met zich mee tot voldoening van de verschuldigde programmabijdrage, ongeacht een door een derde verstrekte opdracht tot deelneming en/of een door een derde afgegeven borgstelling.