Ervaringen van cursisten: GGZ, ziekenhuis en huisarts

Alumni (2016 – 2017 – 2018) delen hun ervaringen over de masterclass eHealth strategie, een initiatief van SmartHealth en De Eerstelijns. Alumni van de masterclass eHealth strategie bekleden verschillende bestuurlijke functies en hebben verschillende achtergronden, zoals zorggroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, gezondheidscentra, eerstelijns diagnostiek, GGZ, farmacie, thuiszorg, sociale domein en gemeentes, en bedrijfsleven.

Alumnus masterclass eHealth strategie 2016

Concrete stappen zetten

“Ik ben heel enthousiast over de masterclass eHealth strategie, om een aantal redenen. Ik werd getipt door een van de huisartsen uit de regio. Om een sterkere verbinding te maken, ook op ICT-gebied, leek het hem goed om gezamenlijk de masterclass te volgen. Zo spreken we dezelfde taal en kunnen we ontdekken hoe eHealth in onze regio een rol kan spelen. Het helpt dat dit lijntje van tevoren al gelegd was tussen mijn organisatie en de huisartsen, dat kan versterkend werken.

Door de masterclass krijg je een breed overzicht van alles wat met eHealth te maken heeft. eHealth is niet mijn specialisme, maar je krijgt in één keer een overzicht van de belangrijkste technologietrends, een plaatsbepaling waar we nu staan en een doorkijkje naar de toekomst wat er allemaal mogelijk wordt.

De masterclass is praktisch, gericht op de realiteit, en dwingt je om haalbare doelen te stellen en daar een stappenplan voor te ontwerpen. Het uitvoeren van het assessment, de eHealth readiness scan, heeft geleid tot concrete ideeën over wat voor Karakter volgende stappen kunnen zijn. Anders dan in het wilde weg te beginnen met innoveren en selecteren van eHealth-toepassingen – wat natuurlijk leuk is – heeft de masterclass mij geholpen om concrete stappen te zetten.

Binnenkort hebben we overleg met de afdeling innovatie & ICT, onder andere over een patiëntenportaal waarin ouders en kinderen het dossier kunnen inzien, en een pilot voor digitaal maken van afspraken. Door de cursus heb ik beter begrip voor onderwerpen die we als eerste op kunnen pakken.”

Bernhard Nusselderkinder- en jeugdpsychiater & directeur Behandelzaken Overijssel bij Karakter, Expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Alumnus masterclass eHealth strategie 2017

Een implementatie plan van aanpak

“HDCO regelt de spoedpost, ketenorganisatie, en kwaliteit en ondersteuning in de regio Deventer. Deze masterclass heeft me laten doen nadenken hoe wij eHealth kunnen inzetten binnen de organisatie.

Het karakter deze leergang – met een geselecteerd aantal cursisten met een zorg- of bestuurlijke achtergrond – sprak me ook aan. Het is leuk en leerzaam om mede-cursisten ieder blok weer te treffen, zodat je elkaar weer spreekt en ervaringen kunt uitwisselen.

Persoonlijk heb ik veel gehad aan de gastdocenten die focussen op implementatie. Twee take aways die ik meeneem is dat het enorm belangrijk is dat je voor een eHealth implementatie-proces een goed plan hebt, en incalculeert dat er dingen tegenvallen. Je gaat zo snel vanuit enthousiasme aan de slag, en dat is goed, maar dat moet je combineren met een gedegen implementatie plan van aanpak. De masterclass gaf me een aantal wijze lessen daarin. De programma-coördinatoren en mede-cursisten daagden me ook uit om na te denken over toekomst.”

Lidwien Kruijswijk JansenManager Ketenzorg & Innovatie bij Holding Huisartsenzorg Deventer en Omstreken

Alumnus masterclass eHealth strategie 2016

“De masterclass biedt een klankbord”

“We zijn binnen het ziekenhuis bezig om eHealth veel meer op de kaart te zetten. De masterclass gaf me daarbij nuttige handvatten. Waar moet je beginnen, welke technologie kies je? De analyse van externe factoren in het eerste blok hielp om dat in kaart te krijgen.

De masterclass biedt verschillende bruikbare modellen om kaders te krijgen, en praktische indelingen voor technologie, gericht op bijvoorbeeld service, diagnose en behandeling, slim thuis.

Het eerste blok geeft veel inspiratie, met aansprekende colleges en gastdocenten. Het college over design thinking van Jeroep van Erp bijvoorbeeld – daar kan ik net weer dingen uit halen om collega’s in mijn organisatie mee te inspireren. Begin op kleine schaal en kijk hoe een toepassing gebruikt wordt voordat je een groot project opzet, werk met korte cycli waarbij je er ook rekening mee houdt dat iets niet kan lukken.

In de loop van de masterclass is me duidelijk geworden: eHealth draait niet alleen om technologie, maar is echt een organisatieverandering. Je moet processen herdefiniëren wil je de baten van ICT gaan behalen. Dat inzicht neem ik bij ons in de organisatie ook echt mee. We kunnen wel een nieuwe ICT-toepassing neerzetten, maar we moeten eerst zorgen voor een aangepast werkproces en het meekrijgen van de organisatie, willen we daar winst uit behalen.

De masterclass creëert ook een veilige omgeving om onderling te sparren. Je hoort overal dat opschalen van eHealth echt moeilijk is, wij zijn niet de enige. De masterclass biedt een klankbord, met collega’s en professionals die hun ervaringen delen.”

Gerdy Klein BleuminkInformatiemanager Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem

Alumnus masterclass eHealth strategie 2016

Van enthousiaste promoter naar eHealth-deskundige

“De masterclass eHealth bood een mooie mix tussen verdieping in eHealth enerzijds waarbij de crème de la crème uit het vakgebied zijn visie en ideeën met ons kwam delen, en anderzijds focus op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. eHealth is natuurlijk een breed begrip, met een scala aan fascinerende toepassingen.

Uiteindelijk moeten al die applicaties en programma’s in de praktijk toch gewoon voldoende toegevoegde waarde bieden om bestaansrecht te hebben. Inzicht in diverse projecten die elders liepen, en waarom die juist wel of niet succesvol waren, vond ik enorm verhelderend.

Al met al vond ik het een intensieve opleiding, waarin ontzettend veel aan bod is gekomen. Van begin tot einde zat ik op het puntje van mijn stoel. Classificeerde ik me de eerste dag vooral als enthousiast promotor, nu zou ik mezelf absoluut eHealth-deskundige willen noemen.”

David ReijmerinkHuisarts, Huisartsen Warmenhuizen / Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland, en commissielid ICT Huisartsen Kop van Noord-Holland