Leergang eHealth strategie

De digital health masterclass voor bestuurders

Bewezen programma-inhoud, topdocenten, 40 ABAN-punten

De masterclass eHealth strategie focust op actuele thema’s en vraagstukken: technologie als hulpmiddel voor krapte op de arbeidsmarkt en efficiëntere bedrijfsvoering. Lopende en toekomstige subsidieprogramma’s (VIPP, OPEN, MedMij) en hoe u daar als bestuurder of IT-verantwoordelijke mee te maken krijgt. De inzet en impact van kunstmatige intelligentie in zorgorganisaties en ziekenhuizen. Met gastdocenten en in plenaire discussies gaan we in op deze actuele vraagstukken.

In het voorjaar van 2022 start de vijfde editie van de masterclass eHealth strategie. Meer informatie en deelnemen.

Wat leert u tijdens deze masterclass?

“Uiteindelijk moeten al die eHealth-applicaties en programma’s in de praktijk toch gewoon voldoende toegevoegde waarde bieden om bestaansrecht te hebben. Inzicht in diverse projecten die elders liepen, en waarom die juist wel of niet succesvol waren, vond ik enorm verhelderend tijdens deze masterclass.”

David ReijmerinkHuisarts en commissielid ICT Huisartsen Kop van Noord-Holland

“We zijn binnen het ziekenhuis bezig om eHealth veel meer op de kaart te zetten. De masterclass gaf me daarbij nuttige handvatten. Waar moet je beginnen, welke technologie kies je? De analyse van externe factoren in het eerste blok hielp om dat in kaart te krijgen.”

Gerdy Klein BleuminkInformatiemanager Rijnstate Ziekenhuis

Wat wordt de digitale strategie van uw zorgorganisatie? In de masterclass eHealth strategie krijgt u de bouwstenen voor de eHealth paragraaf in uw strategisch beleidsplan aangereikt. Dit gebeurt door docenten uit de wetenschap, de praktijk en het bedrijfsleven die u inspireren, uitdagen en leren om eHealth te gaan (laten) gebruiken in uw organisatie.

In de verschillende cursusblokken krijgen deelnemers een conceptueel en praktisch kader om binnen hun organisatie op een onderbouwde manier betere keuzes te maken bij de toepassing van eHealth technologie over de volle breedte: van patiëntenportalen en apps voor cliënten tot de ICT-infrastructuur en regionale samenwerking, van zelfmanagement-tools voor chronische patiënten tot eMental-health interventies.

Model masterclass eHealth strategie

Voor wie is deze masterclass bedoeld?

De masterclass eHealth strategie is voor bestuurders, strategische beleidsmedewerkers of managementteam leden met eHealth- of ICT-portefeuille, werkzaam
in ziekenhuizen, revalidatie, langdurige zorg, eerstelijnszorg, transmurale curatieve- of geestelijke gezondheidszorg of sociale domein. Bij de samenstelling van de groep wordt een brede vertegenwoordiging uit de gezondheidszorg nagestreefd.

De programmacoördinatoren van de masterclass eHealth strategie

De masterclass eHealth strategie is dé leergang voor IT-managers en bestuurders, gericht op uw digitale strategie en eHealth. Met docenten uit de wetenschap, de praktijk en het bedrijfsleven die u inspireren, uitdagen en leren om eHealth te gaan (laten) gebruiken in uw organisatie.
De masterclass eHealth strategie is dé leergang voor IT-managers en bestuurders, gericht op uw digitale strategie en eHealth. Met docenten uit de wetenschap, de praktijk en het bedrijfsleven die u inspireren, uitdagen en leren om eHealth te gaan (laten) gebruiken in uw organisatie.

Jan Jacobs

Jan is een ervaren IT-ondernemer en adviseur van zorginstellingen, ondernemers en investeringsmaatschappijen. Met zijn achtergrond als financieel journalist, auteur en oprichter van meerdere succesvolle internet ondernemingen houdt hij zich met de nieuwe startup SmartHealth sinds enkele jaren bezig met digitale technologie in de zorg.

Jan is commissaris van de huisartsencoöperatie Deventer en omstreken (HCDO). Hij spreekt regelmatig op congressen of bijeenkomsten van koepelorganisaties van zorgprofessionals, brancheorganisaties, en multinationals op het gebied van ICT, farma en lifesciences.

Jan Erik de Wildt

Jan Erik is trendwatcher op gebied van strategie en innovatie in de eerstelijnszorg, met een heldere visie op de gehele gezondheidszorg en het sociale domein.

Jan Erik is onder meer directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH. Door technologische ontwikkelingen, de toenemende noodzaak om efficiency te realiseren en de wens om patiënten – waar mogelijk – te empoweren, scherpte hij zijn visie op de eHealth strategie aan en bracht hij deze tot uitvoering.

In combinatie met zijn positie als programmadirecteur van de masterclass Eerstelijns Bestuurders – en als voormalig uitgever van platform en vakblad De Eerstelijns – brengt Jan Erik een unieke combinatie van ervaring, kennis, informatie, onderzoek en onderwijs in voor de masterclass eHealth strategie.

De programmacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het curriculum, de accreditaties, de leerdoelen en de selectie van gastdocenten per masterclass. Vanuit hun brede ervaring zorgen zij voor de samenhang in het programma en de behandeling van de overkoepelende strategische thema’s. De programmacoördinatoren kiezen voor elke editie van de masterclass per thema de beste docenten, afkomstig uit bedrijfsleven, wetenschap en zorginstellingen, en mede geleid door actuele maatschappelijke thema’s, wetgeving en internationale digital health ontwikkelingen.

Docenten tijdens eerdere edities van de masterclass eHealth strategie waren:

Jacques Pijl

Jacques Pijl

Directeur adviesbureau Turner, auteur ‘Strategie = Executie’

Jacques Pijl is thoughtleader en veelgevraagd spreker over strategie-executie en innovatie. Hij werkt al ruim twintig jaar intensief samen met bestuurders en teams van toonaangevende organisaties om kritische vraagstukken rondom strategie-executie en innovatie op te lossen. Hij begeleidt grootschalige transformaties en chirurgische interventies in de private en de (semi-)publieke sector. Jacques is directeur van adviesbureau Turner. Hij schreef de bestsellers ‘Het nieuwe normaal’ en het recent verschenen ‘Strategie = Executie’.

Lucien Engelen

Lucien Engelen

Edge Fellow bij het Deloitte Center for the Edge

Lucien Engelen is expert op het gebied van Health en Innovatie. Hij Edge Fellow bij het Deloitte Center for the Edge en Faculty bij Singularity University. Lucien Engelen begeleidde jarenlang het Radboudumc bij de digitale transitie en begeleidt momenteel ook andere instellingen, bedrijven en overheden in deze uitdagende transformatie via zijn bedrijf Transform.Health.

Dr. Nicky Hekster Ph.D.

Dr. Nicky Hekster Ph.D.

Technical Leader Healthcare & Life Sciences en Watson-ambassadeur bij IBM

Nicky Hekster houdt zich bij IBM al vele jaren intensief bezig met big data en kunstmatige intelligentie. Hekster geeft inzicht hoe en waarom big data de zorg gaat veranderen, en legt uit waarom computers veel slimmer zijn dan mensen op bepaalde onderdelen van de zorg, maar ook waarom er veel weerstand en bezwaren zijn.

Dr. Lies van Gennip

Dr. Lies van Gennip

directeur van Nictiz, het Nederlandse kenniscentrum voor standaardisatie en eHealth

Wie doet al wat met eHealth en waarom? Lies van Gennip en Johan Krijgsman (Nictiz) gaan in op de onderzoeksresultaten van de jaarlijkse eHealth monitor door NIVEL en Nictiz. Hoe langzaam of snel gaat het nu echt met digitale zorg? Wat doen zelfmetingen, sensoren en zelfdiagnose door patiënten met de organisatie van de zorg? En wat zijn struikelblokken en kansen?

Prof. Dr. Leonard Witkamp

Prof. Dr. Leonard Witkamp

Professor AMC, directeur KSYOS TeleMedisch Centrum

Leonard Witkamp is opgeleid tot arts aan het VUmc en heeft zich gespecialiseerd tot dermatoloog en is gepromoveerd aan het AMC te Amsterdam. Gedurende zijn jaren als praktiserend dermatoloog te Amsterdam besefte hij de noodzaak tot meer efficiëntie in de gezondheidszorg. Dit leidde ertoe dat hij in 2000 de onderzoeksorganisatie KSYOS Health Management Research oprichtte.

Joep de Groot

Joep de Groot

Bestuursvoorzitter CZ

Als directeur van CbusineZ, de zorginnovatie- en participatiemaatschappij van CZ, liet Joep de Groot zien waar zorgverzekeraars op letten, wat de ingrediënten van een business case zijn en waarom opschalen van eHealth een must is. Tegelijk geeft hij aan wie mogelijke zakenpartners zijn op gebied van eHealth en waarom. Inmiddels is Joep bestuursvoorzitter bij CZ.

Jeroen van Erp

Jeroen van Erp

Professor Concept Design, Delft University of Technology

Jeroen van Erp, creatief directeur van ontwerpbureau Fabrique en hoogleraar concept design aan de TU Delft, gaat vanuit zijn enorme ervaring als ontwerper en ondernemer in op consumentisme en individualisering in de gezondheidszorg. Wie is de klant bij eHealth en wat is zijn rol? Welke design thinking principes zijn voor de zorg relevant?

Dr. Esther Talboom

Dr. Esther Talboom

Voorzitter Raad van Bestuur bij Saltro

Bestuursvoorzitter Esther Talboom promoveert op eHealth en vertelt over de huidige en toekomstige eHealth-projecten van diagnostisch centrum Saltro.

Eric Hiddink

Eric Hiddink

Innovatiemanager & apotheker Health Base

Eric Hiddink is apotheker en innovatiemanager bij Health Base. Hij leidt één van de zeven proeftuinen waar van 2013 tot en met 2017 wordt geëxperimenteerd met populatiemanagement. Vanuit zijn ervaring met de proeftuin geeft hij een regio benadering, waarin eHealth en ICT geïntegreerd worden toegepast en big data een prominente rol speelt.

Dr. Daan Dohmen

Dr. Daan Dohmen

CEO van FocusCura Zorginnovatie

Is de functie van wijkverpleegkundige verandert door domotica? Hoe snel nemen thuismetingen de rol van de huisarts over? Wat zijn internationale trends rond deze thema’s? Daan Dohmen is met FocusCura al vele jaren actief als digital health ondernemer. Hij gaat in op geleerde lessen rond (internationale) implementatie van eHealth en succesfactoren.

Mr. Drs. Theo Hooghiemstra

Mr. Drs. Theo Hooghiemstra

Expert-bestuurder MedMIj en Directeur Hooghiemstra & Partners

Met een achtergrond als bestuurskundige (Universiteit Twente) en jurist (VU) heeft Theo Hooghiemstra ruime ervaring in het geven van strategische, bestuurlijke en juridische adviezen. Zijn expertise ligt bij privacy-, ICT- en gezondheidsrecht, identiteitsmanagement en strategisch bestuurlijke advisering.

Saskia Timmer

Saskia Timmer

Directeur Changing Healthcare

Implementatie van eHealth is niet eenvoudig en vraagt meer dan het organiseren van licenties en gebruikerstrainingen. Saskia Timmer (Changing Healthcare) heeft veel ervaring met de implementatie van eHealth in de 1e maar ook 2e lijnszorg. In de workshop gaat zij in op de ervaringen en de achterliggende modellen om tot efficiënte opschaling en adoptie te komen.

Godfried Bogaerts

Godfried Bogaerts

Oprichter en algemeen directeur BeterDichtbij

Godfried Bogaerts is oprichter van BeterDichtbij, de digitale dienst die de zorg makkelijker maakt. Hij is altijd al werkzaam geweest in het online speelveld, onder meer als een van de oprichters van digital agency Mirabeau. Zo werkte hij aan digitale concepten voor funda.nl,
ING en KLM. Na 15 jaar Mirabeau zet hij zijn ervaring en expertise nu in om de zorgsector met digitalisering makkelijker te maken.

Bettine Pluut

Bettine Pluut

Actieonderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHPM), zelfstandig adviseur en expert patiëntparticipatie

Wat bedoelen we precies met patient empowerment? Hoe betrek je patiënten effectief bij innovatie? Wat zijn de succesfactoren van eHealth innovaties? Bettine Pluut gaat verder in op deze vragen. Pluut is zelfstandig adviseur en actieonderzoeker aan de Erasmus Universiteit.

Globale indeling van de drie studieblokken tijdens de masterclass eHealth strategie

Blok 1: analyse van externe factoren

Blok 2: impact op organisatie & digitale competenties organisatie

Blok 3: selectie & implementatie

eHealth wordt vaak vanuit een technologisch perspectief behandeld. Het eerste cursusblok gaat in op de samenhang tussen digitale technologie en andere relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Vanzelfsprekend komen actuele technologische ontwikkelingen daarbij aan de orde. Tegelijk is er veel aandacht voor de samenhang met bekostiging en verdienmodellen, toegankelijkheid, universele trends bij zorgconsumenten, transparantie en de rol van gevoelige persoonsgegevens. Aan het einde van dit blok heeft de cursist een goed beeld van de state-of-the-art op technologisch gebied en de relatie van technologie met andere externe trends en ontwikkelingen.

In dit eerste programma-onderdeel is er in ieder geval aandacht voor:

 • kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) en deep learning
 • zelfmeting en zelfdiagnose
 • big data en data analytics
 • crowdsourcing medische data en predictive medicine
 • cloud, public en private
 • apps, mobiele technologie, Internet-of-Things, sensoren

Het hebben van een adequaat overzicht van de beschikbare technologie en de samenhang met andere omgevingsfactoren zijn noodzakelijke kennis en randvoorwaarden om keuzes te kunnen maken over de inzet van de technologie. In dit blok is het fundament een eHealth organisatie-assesment, een online tool die de eHealth readiness op organisatie en persoonsniveau van de deelnemer in kaart brengt. Hiermee krijgen deelnemers een beter zicht op de noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van digitale technologie, en aangrijpingspunten voor een succesvolle implementatie van eHealth die aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de eigen organisatie. De belangrijkste componenten van deze assessment zijn:

 • eHealth relevantie in de organisatie
 • Volwassenheid en integratieniveau ICT-systemen
 • Draagvlak binnen organisatie
 • Kennis van eHealth begrippen
 • Beschikbare financieringsmodellen
 • eHealth competenties van medewerkers
 • Leiderschapsstijl bestuurders
 • Besluitvormingsstructuur en daadkracht
 • Aanknopingspunten eHealth in missie en visie
 • Innovatiekracht en -ervaring
 • Veranderingsvermogen

Op basis van een up-to-date overzicht van de beschikbare technologie, de randvoorwaarden en de eHealth readiness van de eigen organisatie levert dit blok inzicht en praktijkervaringen bij de selectie van de meest geschikte digitale toepassingen voor uw organisatie en de implementatie daarvan. De volgende onderwerpen worden door docenten met een breed inzicht en hands-on ervaring behandeld:

 • Keuzeprocessen bij eHealth
 • Draagvlak en enthousiasmeren organisatie
 • De rol van standaardisatie
 • Publiek/private samenwerking
 • Databeveiliging en privacywetgeving
 • Systematiek van korte ontwikkelcycli
 • Rapportage, dashboards, effectmeting en validatie
 • Samenwerking in de regio rond IT en eHealth

Studiebelasting en accreditatie masterclass eHealth strategie

De studiebelasting is gemiddeld twee uur voorbereidingstijd per blok van twee lesdagen. Voor de eHealth organisatie-assessment staat een voorbereidingstijd van vier uur. De totale studiebelasting bedraagt ca. 100 uur. De masterclass eHealth strategie werd in de afgelopen jaren door ABAN geaccrediteerd als bijscholing met 40 punten.

De masterclass eHealth strategie voorjaar 2020 werd gehouden op:

6 – 7 februari (blok 1)

5 – 6 maart (blok 2)

2 – 3 april (blok 3)

14 – 15 mei (blok 4)

18 – 19 juni (studiereis)

Locatie: Soest

Hotel-Restaurant Het Witte Huis
Birkstraat 138
3768 HN Soest

Hou me op de hoogte

Bent u niet beschikbaar tijdens deze editie? De masterclass eHealth strategie wordt twee keer per jaar georganiseerd. Laat uw gegevens achter of stuur een mail naar masterclass@smarthealth.nl en wij stellen u op de hoogte zodra er meer bekend is over de volgende editie.

Interesse?

Deelname aan de masterclass eHealth strategie kost €5500,- (excl. btw), exclusief verblijfskosten en de studiereis. De masterclass eHealth strategie heeft ruimte voor maximaal 25 cursisten. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de cursus, kunt u een vrijblijvende intake met een van de programmacoördinatoren doen. De organisatie wil bij de samenstelling van de leergang garanderen dat de cursusopzet voldoet aan de verwachting van onze cursisten, en er tegelijkertijd voor zorgen dat er een evenwichtige groep cursisten deelneemt.