Docenten masterclass Cybersecurity in de zorg

Ervaren docenten belichten aan de hand van hun praktische ervaring de verschillende gebieden en plaatsen deze in een samenhangend kader. Gastdocenten voor deze editie zijn onder meer:

Mr. Desmond de Haan

Autoriteit Persoonsgegevens

In de eerste helft van 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 11.906 meldingen van een datalek. Een groot deel van die meldingen is afkomstig uit de zorgsector: de sector is koploper datalekken. Een sessie over cybersecurity vanuit het perspectief van de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Over de (kans op) een datalek en opvolging bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Christiaan Piek

Directeur Z-CERT

Z-CERT is het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. De deelnemers aan Z-CERT vormen een netwerk om gezamenlijk uitdagingen als ransomware, phishing, datalekken of hacken aan te pakken. Het netwerk bestaat naast de deelnemers uit brancheorganisaties, leveranciers, (inter)nationale (zorg-) CERT’s en (hackers)communities. Z-CERT is opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en GGZ Nederland (GGZ).

Prof. Dr. Yuri Bobbert

Professor aan de Antwerp Management School, afdeling Management Information Systems

Yuri Bobbert publiceerde veel over de effectiviteit van cybersecurity investeringen, en vervulde de rol van Chief Information Security Officer (CISO) bij Nationale Nederlanden Groep en het UWV. Wat kunnen zorgbestuurders leren van best practices in andere sectoren, en hoe meet je de return on investment van cybersecurity investeringen?

Willem van den Oetelaar

Strategisch adviseur, woordvoerder en interim manager communicatie

Crisiscommunicatie: hoe om te gaan met een digitale crisis? Willem van den Oetelaar heeft jarenlange ervaring als senior woordvoerder, public affairs, omgevingsmanagement, en hoofd communicatie. Van den Oetelaar biedt praktische handvatten en inzicht in in de praktijk bewezen strategieën voor omgang met de pers in crisissituaties.

Itte Overing

Jurist bij juridisch adviesbureau ICTRecht

Itte Overing is jurist bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zij geeft een cloud update 2019 en richt zich daarbij op wet- en regelgeving, internationale ontwikkelingen, en de onontkoombaarheid van een multi-cloud strategie (in house of private cloud aanpak). Wat zijn de overwegingen waarmee zorgbestuurders te maken hebben wanneer ze medische data bij AWS, Google of Azure opslaan? Ook thema’s CE-markering, de MDR en de juridische gevolgen van verplichte uitwisseling van zorggegevens komen aan bod.

Het in zorgrecht gespecialiseerde juridisch adviesbedrijf ICTRecht schreef recent het advies over informatiebeveiliging en opslag medische gegevens bij Amazon, Google of Microsoft in opdracht van VWS.

Jeroen Scheerder

Security Architect bij ON2IT

De evolutie van aanvalsmethoden door hackers, alles van hobbyisten tot nation-states, en dreigingen anno 2019: malware, crypto en ransomware. Jeroen Scheerder laat de deelnemers zien en voelen hoe veilig hun eigen data zijn voor hackers en geeft een overzicht van de state-of-the-art of het gebied van cybersecurity en technologische ontwikkelingen op het gebied van preventie, monitoring, detectie en interventies.

Wiebe Zijlstra

Partner B&W Zijlstra Beheer

“NEN7510 explained”: hoe steken frameworks als NEN7510 en ISO27001 conceptueel in elkaar? Hoe werkt “comply or explain”, wat is de rol van de auditor en hoe werkt het auditproces voor zorgorganisaties? Wiebe Zijlstra adviseert zorgorganisaties op het gebied van informatiebeveiliging, ISO 27001 en NEN 7510.

Jan Jacobs

Oprichter SmartHealth

Jan Jacobs (SmartHealth) is een ervaren IT-ondernemer en adviseur van zorginstellingen, ondernemers en investeringsmaatschappijen. Hij schetst het politieke landschap en de ontwikkelingen die relevant zijn voor zorg-IT en cybersecurity: het beleid van het ministerie van VWS, MedMij en persoonlijke gezond- heidsomgevingen (PGO), en programma’s als VIPP en OPEN.