Voorwaarden Masterclass eHealth strategie

Toetsing

Voor de masterclass eHealth strategie start wordt een digitale intake via de online leeromgeving gedaan. Deze nulmeting geeft inzicht in de uitgangspositie van de organisatie en de deelnemer en dienst als fundament voor de strategische eHealth keuzes en implementatie. De masterclass eHealth strategie kent enkele formele toetsingscriteria alvorens de masterclass met goed gevolg kan worden afgesloten. Deze criteria zijn:

  • Minimaal 90% deelname aan alle colleges
  • Invullen van de digitale nulmeting bij de aanvang van de masterclass
  • Invullen van eHealth organisatie-assesment gedurende de masterclass

De eHealth organisatie-assessments worden verzameld en geanonimiseerd vergeleken met andere deelnemers uit de masterclass aan het einde van de leergang. De gegevens worden verwerkt in een persoonlijke rapportage aan de deelnemer. De resultaten worden besproken in de masterclass en/of in een persoonlijk gesprek met de programmacoördinator.